به دنبالت گر بیایم                  
        نیستی
            پس دیدی
سنگ دلی از ما نیست 
           

 


دسته ها :
چهارشنبه دهم 7 1387
X